Selected Student List For Exam

Rejected Student List For Exam

Exam Seating Arrangment

' पात्र उमेदवारांना लेखी परीक्षेसाठीची कॉल लेटर्स दि. ३/४/२०१८ पासून www.gdccbank.in या वेबसाईटवर उपलब्ध होतील. उमेदवारांनी आपल्या Username आणि Password चा उपयोग करून आपले कॉल लेटर डाउनलोड करून, प्रिंटींग करून घ्यावयाचे आहे. कॉल लेटर शिवाय परीक्षेस बसता येणार नाही याची नोंद घ्यावी. "

अधिक माहितीसाठी संपर्क

८८२८५४९४५५

संपर्काची वेळ

स. १० ते सायं. ६ वाजेपर्यंत.